Platform Deventer-Uganda

Diverse Deventer partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, sport en maatschappelijke organisaties gaan in 2017-2021 weer samenwerken in Uganda. Samen zetten zij zich in voor betere leefomstandigheden en professioneler openbaar bestuur in Uganda.

Deze samenwerking is op 28 juni 2017 vastgelegd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst en het oprichten van het Platform Deventer – Uganda. 

Daarnaast stimuleert de gemeente Deventer de samenwerking tussen de Ugandese overheid en de maatschappelijke organisaties daar. 

De samenwerking tussen de Deventer partners en Uganda richt zich op vier hoofddoelen: 

  • bevorderen van de voedselzekerheid  

  • vergroten werkgelegenheid

  • beter onderwijs

  • professionalisering van het lokaal bestuur 

Cookies


Stichting Morkiswa © 2018, All rights Reserved.