Over stichting Morkiswa

Stichting Morkiswa

De Stichting Morkiswa is opgericht op 3 maart 2017 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68226950. De stichting heeft een ANBI-status.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het Morkiswa Community Skilling Institute, gevestigd in Tororo, Uganda, te assisteren met beleidsvoering, materialen/gereedschappen en onderwijskundige zaken en vrouwen in de nabije leefgemeenschappen bewust maken van en ondersteunen in hun persoonlijke omstandigheden, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie

- Samenwerking organiseren tussen de school en de lokale overheid en bedrijven -
- Uitbreiding van de inventaris door aanschaffen van gereedschappen en materialen -
- Het niveau van zelfvoorziening verhogen, bijv. door stimuleren van landbouw -
- Starten van emancipatiegroepen voor en met vrouwen -
- Aandacht schenken aan duurzaamheid MVO en milieuzaken -

Het bestuur

In het eerste jaar zijn de bestuursleden betrokken geweest bij oriëntatie op de mogelijkheden van ondersteuning op afstand. De betrokkenheid van de bestuursleden bij de noden op de school in Tororo is groot, de drie Nederlandse bestuursleden beheren de stichting op een vrijwillige basis.

De samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter

Frank Wevers, woont in Deventer.

 • Behartigt de algemene zaken van de stichting en onderhoudt de contacten met de overige bestuursleden en andere stichtingen met vergelijkbare doelstellingen.
 • Schrijft vergaderingen uit en informeert de directie van de school MCSI over genomen beslissingen.
 • Vertegenwoordigt en presenteert het MCSI naar bedrijven en andere instellingen, zowel op eigen initiatief als wanneer gevraagd.

Secretaris

Eric Kleipool, woont in Landsmeer.

 • Reageert op post- en mailberichten in samenwerking met de voorzitter.
 • Belangrijke en waardevolle informatie wordt door hem gearchiveerd.
 • Neemt mede beslissingen ten aanzien van het algemene beleid.
 • Notuleert en rapporteert tijdens en na een bestuursvergadering.

Penningmeester

Jos van der Werff, woont in Deventer.

 • Beheert de algemene financiële situatie/administratie van de stichting.
 • Verzorgt betalingen na goedkeuring door het bestuur.
 • Reageert adequaat naar het bestuur bij dreigend financiële tekorten.
 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen en beslist mede over het beleid.
 • Levert op het einde van een boekjaar de benodigde informatie aan om het jaarverslag op te stellen.
Penningmeester

Don’t wait for your future, work on it. Today!

 

Platform Deventer - Uganda

Diverse Deventer partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, sport en maatschappelijke organisaties gaan in 2017-2021 weer samenwerken in Uganda. Samen zetten zij zich in voor betere leefomstandigheden en professioneler openbaar bestuur in Uganda. Deze samenwerking is op 28 juni 2017 vastgelegd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst en het oprichten van het Platform Deventer – Uganda. Daarnaast stimuleert de gemeente Deventer de samenwerking tussen de Ugandese overheid en de maatschappelijke organisaties daar.

De samenwerking tussen de Deventer partners en Uganda richt zich op vier hoofddoelen: 

 • bevorderen van de voedselzekerheid
 • vergroten werkgelegenheid
 • beter onderwijs
 • professionalisering van het lokaal bestuur 

Deelnemers aan het Platform zijn:
Gemeente Deventer – Stichting Up4S – Stichting Kinderen van Uganda – Stichting Bulungi –
The Rob Foundation –Stichting Morkiswa – Etty Hillesum Lyceum – AOC Twello – Windesheim – Rabobank Salland – Go Ahead Eagles

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.

Projectlocatie Uganda

Cookies


Stichting Morkiswa © 2018, All rights Reserved.