ANBI

Per 3 maart 2017 is Stichting Morkiswa aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Ter informatie:

• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

• Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

RSIN Fiscaalnummer: 857352052

Officiële documenten stichting Morkiswa


Stichting Morkiswa © 2018, All rights Reserved.